Geotermální energie

Homepage > Geotermální energie

O geotermální energii

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony.

» Zobrazit

Definice v zákonech

Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí je: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“ Definice podle zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů): „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.“

» Zobrazit

BRÁT UMÍME, NAUČME SE I DÁVAT

HODINA ZEMĚ  je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu. Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem pro veřejné č

» Zobrazit

PROČ PODPOŘIT HODINU ZEMĚ?

Proč podpořit Hodinu Země? V online rozhovoru odpoví Jan Labohý Upozornit na problémy životníh

» Zobrazit

Seminář o využití geotermální energie

V Liberci se setkali odborníci na semináři o využití geotermální energie. Jejich semináře se zúčastnila i obecné prospěšná společnost Geotermální energie pro občany z Liberce.

» Zobrazit

Geotermální energie v ČR a ve světě

V Česku využívá geotermální energii například město Ústí nad Labem, kde slouží k vytápění plaveckých bazénů a od května 2006 také k vytápění zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Ojedinělý projekt využití geotermální energie pro výrobu tepla je v Děčíně.

» Zobrazit

Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy související s geotermální energií

» Zobrazit
www.gepo.cz
www.gepo.cz (c) 2011