Co to je Gepo

Homepage > GEPO > Co to je Gepo

Obecně prospěšná společnost Geotermální společnost pro občany („GEPO“) byla založena v roce 2009 s cílem propagovat a podporovat nové technologie trvale udržitelných zdrojů, a jejich implementaci do života obyvatel České republiky.

Cílem obecně prospěšné společnosti Geotermální společnosti pro občany je zvýšení povědomí o této oblasti u široké veřejnosti a nastolení odborné i laické diskuse nad touto problematikou, která je v České republice stále na velmi nízké úrovni.

GEPO proto organizuje odborná setkání a podílí se na propagaci strategii trvale udržitelného rozvoje dalšími prostředky. Poskytuje pomoc subjektům začínajícím se studiemi využití geotermální energie, zajišťuje kooperaci finančního nastartování projektů a poskytuje služby podporující rozvoj neziskového sektoru v této oblasti.

GEPO spolupracuje se stejně zaměřenými organizacemi, v čele s Českou geotermální energií. Snahou GEPO je vytvoření centra pro výuku využití geotermální energie a centra pro bezplatnou pomoc pro veřejnou správu v oblasti využití geotermální energie.

Obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany je řízena ředitelem společnosti, ten podléhá správní radě a tu kontroluje dozorčí rada.společnost řídí ředitel společnosti, ten podléhá správní radě a tu kontroluje dozorčí rady
www.gepo.cz
www.gepo.cz (c) 2011