GEPO - Geotermální energie pro občany

Hlavní činností GEPO o.p.s. je: Podpora a propagace nových technologií v obnovitelných zdrojích, spolupráce se stejně zaměřenými institucemi, vytvoření centra pro výuku geotermálního využití energie, vytvoření centra pro bezplatnou pomoc pro veřejnou správu, pomoc pro začínající subjekty s počátečními studiemi pro geotermální využití, spolupráce s Českou geotermální asociací, pomoc při spouštění pilotních projektů, zajištění finančního rozjezdu pilotních projektů, organizace odborných setkání, propagování strategie trvale udržitelného života a poskytování služeb podporujících rozvoj neziskového sektoru.


Když energii vyrábí moře

Havaj chce do roku 2045 dosáhnout 100% podílu obnovitelných zdrojů energie a kompletní energetické nezávislosti na importu fosilních paliv.

» Zobrazit

Černý rok pro španělskou větrnou energetiku

Rok 2015 se v globálním měřítku projevil jako vynikající pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Bohužel to neplatí pro Španělsko. Země, která alespoň na úrovni Evropy představuje stálici větrné energetiky, loni nenainstalovala ani 1 MW nových elektráren.

» Zobrazit

Velká jezera v Severní Americe mohou být obří větrnou elektrárnou

Společná studie dánských inženýrů a badatelů z americké Cornell University vyústila v nevšední literární produkt. Je jím atlas větrného proudění nad celým kanadsko-americkým regionem Velkých jezer.

» Zobrazit

Průlom v technologii vlnových elektráren

Obnovitelným zdrojům ve světě spolehlivě dominuje solární a větrná energetika, zatímco ostatní kategorie jsou zastoupeny okrajově. Švédská vývojářská společnost CorPowerOcean nyní přichází s novým modelem vlnové elektrárny, která by mohla dosavadní nerovnováhu zvrátit v prospěch dosud spíše opomíjené technologie.

» Zobrazit

Čisté zdroje energie by mohly do roku 2030 zásobovat celou planetu

Výroba elektřiny pro celou planetu by mohla pocházet z obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. Výzkumníci Mark Delucchi a Mark Jacobson z Kalifornské univerzity/Stanfordu to zveřejnili ve své nové studii.

» Zobrazit

Česko září čistotou, o víkendu jej uklidili desetitisíce dobrovolníků

O víkendu proběhla hlavní vlna úklidů v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do 1 570 místních úklidů černých skládek a pohozeného odpadu se zapojilo okolo 65 000 dobrovolníků. Českou republiku se jim podařilo zbavit 1 600 tun odpadu. Organizátoři i přesto upozorňují, že v boji proti černým skládkám jsme pořád na začátku.

» Zobrazit

Odpad z domácnosti: drahé kovy i nebezpečné jedy

Říká se, že v tom, co jeden jako bezcenné vyhodí, může druhý vidět nesmírné bohatství. Pro pochopení stačí, když si uvědomíme, že v podstatě každý výrobek je možné opravit či recyklovat tak, abychom alespoň některou z jeho částí mohli dál smysluplně používat.

» Zobrazit

Recyklace drobných elektrozařízení se v Česku stále nedaří

Podle aktuálních statistik se Čechům stále nedaří recyklovat drobná elektrozařízení, mobilní telefony a baterie. Tři čtvrtiny odebraného elektrooodpadu tak tvoří IT vybavení – počítače, tiskárny či kopírky.

» Zobrazit

Ostrovní systém se vyplatí

Znáte to, koupili jste chaloupku jako vystřiženou z pohádky, uprostřed krásné přírody, ale se soumrakem se vracíte do doby našich prababiček. Svítit svíčkami nebo petrolejkou, vodu na kávu ohřívat na propan-butanovém ohřívači nebo chodit potmě na kadibudku, to už taková romantika není. Přitom řešení je jednoduché a navíc ekologické.

» Zobrazit

Definice v zákonech

Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí je: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“ Definice podle zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů): „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.“

» Zobrazit

BRÁT UMÍME, NAUČME SE I DÁVAT

HODINA ZEMĚ  je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu. Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem pro veřejné č

» Zobrazit

PROČ PODPOŘIT HODINU ZEMĚ?

Proč podpořit Hodinu Země? V online rozhovoru odpoví Jan Labohý Upozornit na problémy životníh

» Zobrazit

Vedení obecně prospěšné společnosti

SPRÁVNÍ RADA předseda: PETR JIRKŮV, dat. nar. 26. července 1956 Fibichova 1339/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec den vzniku funkce: 20. prosince 2012 den vzniku členství: 16. listopadu 2012

» Zobrazit
www.gepo.cz
www.gepo.cz (c) 2011